Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Xếp hạng Đại học Toàn cầu

Liên hệ

Xếp hạng đại học toàn cầu chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành danh tiếng chung của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu và địa phương. Không nghi ngờ gì nữa, bảng xếp hạng hiện nay đóng một vai trò to lớn trong việc định hình ý kiến ​​của sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng hiện tại và tiềm năng và chính phủ về chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học.

Có nhiều hệ thống xếp hạng đại học khác nhau áp dụng cách tiếp cận toàn cầu. Đó là:

SPECS thông qua các chuyên gia địa phương và toàn cầu có thể hỗ trợ các học viện có hệ thống xếp hạng phù hợp nhất theo tiêu chí của họ.

2023 © SPECS. All rights reserved.