Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Tích hợp công nghệ trong giáo dục đại học

Liên hệ

Các tổ chức Giáo dục Đại học trên khắp thế giới đang cạnh tranh thu hút sinh viên, tài trợ nghiên cứu, gây quỹ, xếp hạng học thuật, uy tín và giành lấy vị thế là một trong những trung tâm giáo dục phổ biến nhất.

Các cơ sở Giáo dục Đại học hiện đang được giao nhiệm vụ cải thiện việc sử dụng công nghệ, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính táo bạo cao hơn. Nhận thấy khía cạnh quan trọng này, SPECS đã thiết kế một kế hoạch rõ ràng để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ cho khách hàng của mình thông qua:

2023 © SPECS. All rights reserved.