Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details
  • 20-22 Wenlock Rd Hoxton, London N1 7GU, UK
  • +44 78 1713 6376
  • info@specs-edu.com

Giải pháp Bền vững Sáng tạo cho Giáo dục Đại học Xuất sắc

Chúng tôi đo lường thành công của mình thông qua tác động tích cực đến hiệu suất, tiến độ và xếp hạng học vấn của khách hàng cá nhân. Điều này có nghĩa là chúng tôi tìm cách cung cấp “giá trị cộng thêm” lớn nhất cho các tổ chức và học viện dựa trên các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế.

Được tin cậy bởi các tổ chức hàng đầu thế giới


VỀ CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LÀ AI

SPECS là một công ty tư vấn có trụ sở tại Anh, khuyến khích nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua việc cung cấp các giải pháp có liên quan, sáng tạo và bền vững, giúp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển học viện để tạo nên nền giáo dục đại học xuất sắc.

Dịch vụ của SPECS bao hàm toàn bộ phạm vi của các chuyên gia quốc tế đẳng cấp thế giới và các chuyên gia tư vấn bên ngoài, với danh mục đa dạng cho việc thiết kế và lãnh đạo các dự án phát triển điều hành phù hợp.

Dịch vụ

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Chúng tôi hỗ trợ như thế nào

Phát triển chương trình

Phát triển chương trình học tập mới không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng mà một trường cao đẳng hoặc đại học riêng lẻ có thể tiến hành. Bài tập này thường bao hàm trong các nhiệm vụ khác, khái niệm học tập và trí tuệ, cũng như các quy trình liên quan đến phát triển, xem xét và phê duyệt các đề xuất chương trình mới chính thức, cũng như các phiên bản cho các chương trình hiện có. SPECS có thể hỗ trợ các tổ chức trong tất cả hoặc một phần của các nhiệm vụ này


Quản trị trong Giáo dục đại học

Quản trị Giáo dục Đại học là cách mà tất cả các trường đại học hoạt động. Cấu trúc quản trị của giáo dục đại học rất khác nhau trên toàn thế giới, nhưng các mô hình khác nhau ấy vẫn có chung đặc điểm phổ biến. Một trong những dịch vụ SPECS có th


Được công nhận quốc gia và trên quốc tế

Công nhận quốc gia là được cơ quan công nhận quốc gia công nhận các tổ chức giáo dục hoặc chương trình, còn công nhận quốc tế là được cơ quan công nhận độc lập nước ngoài công nhận cho các tổ chức giáo dục hoặc chương trình.


Chất lượng & Hiệu quả học viện

Nỗ lực và khả năng đánh giá thường xuyên hiệu quả của các tổ chức học thuật trong việc đạt được các sứ mệnh và mục đích cũng như sử dụng thông tin thu được để cải tiến liên tục là những chỉ số quan trọng về chất lượng học viện. Quá trình đánh giá yêu cầu thu


Môi trường văn hóa nghiên cứu

học phải xây dựng một môi trường nghiên cứu văn hóa mạnh mẽ để tạo tính cạnh tranh toàn cầu cho các sinh viên nghiên cứu, nhằm nâng cao các ý


Xếp hạng Đại học Toàn cầu

Xếp hạng đại học toàn cầu chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành danh tiếng chung của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu và địa phương. Không nghi ngờ gì nữa, bảngĐÁNH GIÁ

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Một trường đại học sẵn sàng cho tương lai cần nhận được công nhận tầm thế giới. Sự hỗ trợ và hướng dẫn từ SPECS trong lĩnh vực Công nhận Quốc tế giúp chúng tôi hiểu các lĩnh vực cần cải thiện và hỗ trợ chúng tôi lập kế hoạch hành trình của mình.

Ms Vita

Head, International , Kadiri University, Indonesia
Tôi muốn cảm ơn SPECS, công ty đã mở rộng tầm nhìn của chúng tôi về tầm quan trọng của việc công nhận quốc tế đối với danh tiếng và tiêu chuẩn chất lượng mà thế giới yêu cầu.

Dr. Suryari Purnama

Deputy Chancellor for Cooperation & Institutional Development Esa Unggul University
Tôi viết thư này để thông báo rằng sự hướng dẫn và hỗ trợ từ SPECS trong lĩnh vực quốc tế hóa khu học xá sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc cải thiện các hoạt động và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên của chúng tôi.

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd

Head, Office of Cooperation and International Affairs Universitas Pancasakti Tegal
Sự hỗ trợ và hướng dẫn từ SPECS cho Công nhận Quốc tế giúp chúng tôi hiểu các lĩnh vực cần cải thiện và hỗ trợ chúng tôi hoạch định tương lai cho trường đại học của mình.

Prof. Novi

Director International, STIA Bayungga, Indonesia

2023 © SPECS. All rights reserved. Developed by : SoftEmblems